Algemene voorwaarden

  • Foto’s gemaakt door Juliette Nieuwlands Fotografie mogen niet worden gekopieërd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de fotografe.
  • Foto’s gemaakt door Juliette Nieuwlands Fotografie mogen door de fotografe zelf wel gepubliceerd en/of vermenigvuldigd en/of in het portfolio geplaatst worden, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
  • Foto’s gemaakt door Juliette Nieuwlands Fotografie blijven altijd eigendom van de fotografe, behalve als de rechten verkocht zijn.
  • Alleen foto’s op webformaat die voorzien zijn van een logo mogen op het internet worden geplaatst.
  • Het logo mag niet van de foto’s worden afgehaald.
  • Foto’s zonder logo zijn uitsluitend voor eigen gebruik; ze mogen dus niet op het internet worden geplaatst